Välkommen till Gotlands Bildningsförbund!

Gotlands Bildningsförbund är en ideell förening med studieförbundens distriktsorganisationer, Gotlands Folkhögskola, Länsbiblioteket, Gotlands läns Hemslöjdsförening och Gotlands Hembygdsförbund som medlemmar.

Gotlands Bildningsförbund är ett organ för samverkan, samråd, förmedling, information och opinionsbildning för medlemmarna, och också en kunskapsbank för medlemsorganisationerna i folkbildnings- och kulturfrågor.

Vill Du veta mer om studiecirklar och andra kurser på Gotland - klicka vidare till medlemmar och sedan till deras respektive hemsida.