Välkommen till Gotlands Bildningsförbund!

Gotlands Bildningsförbund är en ideell förening med studieförbundens distriktsorganisationer, Gotlands Folkhögskola, Länsbiblioteket, Gotlands läns Hemslöjdsförening och Gotlands Hembygdsförbund som medlemmar. Gotlands Bildningsförbund är ett organ för samverkan, samråd, förmedling, information och opinionsbildning för medlemmarna, och också en kunskapsbank för medlemsorganisationerna i folkbildnings- och kulturfrågor.

Vill Du veta mer om studiecirklar och andra kurser på Gotland - klicka vidare till medlemmar och sedan till deras respektive hemsida.

Per Olof Sahlberg ny folkbildningsstrateg

Gotlands Bildningsförbund gör nu en extra satsning på folkbildningen. Syftet är att stärka folkbildningens roll i samhället, och som en del i den satsningen har Per Olof Sahlberg anställts som folkbildningsstrateg. Han kommer under ett år att på deltid arbeta med folkbildningsfrågor.

- Vårt uppdrag att stärka demokratin och ge alla människor rätt till en bildningsresa har aldrig varit viktigare, säger Gotlands bildningsförbunds ordförande Hanna Lenholm.

- Vi står inför stora utmaningar efter pandemin i form av folkhälsa, digitalisering för alla och det viktiga uppdraget att stärka demokratin. Här fyller folkbildningen en stor funktion och har alltid gjort det. Vi tror att Per Olof Sahlberg med sin breda erfarenhet kan hjälpa till att lyfta fram folkbildningen som en resurs för det gotländska samhället och för regionen.

Per Olof Sahlberg

Dags att nominera till 2020 års Folkbildningsstipendium!

Stipendiet kan tillfalla en person, såväl privat som juridisk, som gjort eller gör en betydande gärning och utmärkande insatser för folkbildningen på Gotland. Det kan till exempel handla om att bära folkbildningen in i framtiden genom nyskapande metoder, traditionsskapande eller att hitta arbetssätt och områden som gör skillnad. 

Förslag och motivering bör rymmas på en halv A4-sida.

Vem som helst på Gotland får nominera till Folkbildningsstipendiet. Sista dag för nominering är den 1/3 2021. Nominering sker via e-post till info@gotlandsbildningsforbund.se